Seznam škol ze všech krajů v České republice

Vyhledávač českých škol

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

  1258x zobrazeno

Informace o škole

IČO:25005928
Ulice a č.p.:Františka Kmocha 1823
Město:Most
PSČ:43401
Kraj:Ústecký kraj

Kontaktní informace

Ředitel:Mgr. Vlasta Bukačová
Dat.schránka:fx8t2ih
Telefon:476 706 696
E-mail:info@bukaschool.cz
Web:http://www.bukaschool.cz

Popis školy

 • O ŠKOLE
  Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1994/1995. Celková kapacita školy je 250 žáků.Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
   je škola malá a útulná. Počet žáků a pedagogů dovoluje, abychom se navzájem znali osobně, což přispívá k rodinnému klimatu školy. Individuální přístup k žákům není pouze vyprázdněná fráze, ale zásada práce ve škole.
 • Škola leží v klidné ulici, nedaleko centra města. Součástí školy je zahrada, která je využívána k  výuce, odpočinku a školním akcím.
 • Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků ve srovnání s ostatními hotelovými školami České republiky.
 • Škola dokáže pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání a v odborné oblasti vůbec. Například zajišťuje dlouhodobé odborné stáže pro své žáky a absolventy v Evropě a zámoří.
ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ PRAXE

Zahraniční odborné praxe zajišťuje škola. Škola dbá na to, aby se žáci vedle praktického odborného vzdělávání zaměřili taktéž na vzdělávání jazykové. Většina žáků každoročně vykonává zahraniční praxe v délce od 3 do 5 měsíců (Itálie, Řecko, Kréta, Malta, Kypr, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Portugalsko a další). Zde pracují ve tří až pěti hvězdičkových hotelech či restauracích. V těchto zařízeních vykonávají svou praxi například v restauraci, na baru, v kuchyni, na recepci, na různých pozicích hotelového provozu. Žáci takto získají praktické zkušenosti z hotelového provozu, které mohou uplatnit v dalším pracovním životě.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů
  • přijímací řízení se řídí platnými právními předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením

Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium ji předkládá spolu s přihláškou ke studiu. Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz.

OBOR VZDĚLÁNÍ HOTELNICTVÍ

V rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví nabízíme dva školní vzdělávací programy (ŠVP):
GAST – hotelnictví s turismem
Stevard/stevardka – GLOBAL.

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

VÝUKA STUDENTŮ PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDMĚTECH:

MAH – Management a marketing hotelu
TOS – Technika obsluhy a služeb
TPP – Technologie přípravy pokrmů
HOP – Hotelový provoz
EKO – Ekonomika
NAV – Nauka o výživě
OBK – Obchodní korespondence
ZCR – Zeměpis cestovního ruchu
CR – Cestovní ruch
UCE – Účetnictví
TEA – Technika administrativy
ZAP – Základy práva
PSP – Práce s počítačem
ZPV – Základy přírodních věd
ZSV – Základy společenských věd
MAT – Matematika
CJK, LIV, DEJ – Český jazyk, literární výchova, dějepis
NEJ – Německý jazyk
ANJ – Anglický jazyk
TEV – Tělesná výchova

Fotografie školy

Škola nemá službu aktivní

Mapa

Nejsou tyto informace aktuální? Prosíme, dejte nám o tom vědět. Děkujeme