Seznam škol ze všech krajů v České republice

Vyhledávač českých škol

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

  347x zobrazeno

Informace o škole

IČO:61100412
Ulice a č.p.:Na Příkopech 104
Město:Příbram
PSČ:26101
Kraj:Středočeský kraj

Kontaktní informace

Ředitel:RNDr. Marcela Blažková
Dat.schránka:j4yw9mq
Telefon:318 621 144
E-mail:oapb@oapb.cz
Web:https://www.oapb.cz

Popis školy

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA se vyučují dva studijní obory – Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia

 Charakteristiky VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

63–41–M/02 Obchodní akademie

Obor poskytuje kvalitní odborné vzdělání, rozšiřuje a prohlubuje vzdělání všeobecné. Těžiště spočívá v předmětech ekonomika, účetnictví, informační technologie a její aplikace, obchodní korespondence, právo a dva světové jazyky.

Absolvent je schopen vykonávat činnosti ekonomického charakteru ve všech typech organizací i ve státní správě. Široký základ vzdělání mu umožňuje uplatnit se ve všech formách podnikání v tuzemsku i ve styku se zahraničím. Po úspěšném absolvování školy může pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve srovnání s absolventy ekonomických oborů jiných škol je nízká míra nezaměstnanosti absolventů. Téměř 85 % absolventů úspěšně pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

78–42–M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia.

Jeho hlavním cílem je důkladná příprava pro vysokoškolské studium ekonomických, právních i jiných směrů a usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách.

Absolvent  bude mít po složení maturitní zkoušky  široké všeobecné vzdělání (znalost dvou cizích jazyků, dovednosti z informatiky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie, poznání historie, přehled v oblasti geografie) a odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.

Na rozdíl od učebního plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie) i společenskovědních předmětů (psychologie, společenská kultura, dějepis, zeměpis). Do studia odborných předmětů je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, informatika. Učivo obsahuje i složku výběrových předmětů pro širší vzdělávací nabídku.

Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni. O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (5 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Co dalšího nabízíme:

  • státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
  • odborné stáže v zahraničí – Německo, Řecko, Irsko
  • certifikát ECDL
  • mezinárodní projekty
  • exkurze, zájezdy, adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz

Na co jsme hrdí:

  • výborné znalosti a uplatnění našich absolventů
  • špičkové vybavení informačními technologiemi
  • vynikající spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
  • možnost dvoutýdenní odborné praxe v Německu,  Řecku, Irsku (program Erasmus+)

Fotografie školy

Škola nemá službu aktivní

Mapa

Nejsou tyto informace aktuální? Prosíme, dejte nám o tom vědět. Děkujeme