Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

Seznam českých škol

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 fotografie

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

  396x zobrazeno

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 se nachází na adrese Na Příkopech 104, Příbram.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 přináší každý den něco nového a inspirativního, což je důležité na cestě k vzdělání a osobnímu rozvoji. Pro více informací můžete kontaktovat tuto školu na telefonním čísle 318 621 144 nebo přes e-mailovou adresu oapb@oapb.cz. Rovněž je možné navštívit školu na dni otevřených dveří, který je prováděn každoročně.

Informace o škole

IČO:61100412
Ulice a č.p.:Na Příkopech 104
Město:Příbram
PSČ:26101
Kraj:Středočeský kraj

Kontaktní informace

Ředitel:RNDr. Marcela Blažková
Dat.schránka:j4yw9mq
Telefon:318 621 144
E-mail:oapb@oapb.cz
Web:https://www.oapb.cz

Popis školy

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA se vyučují dva studijní obory – Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia

 Charakteristiky VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

63–41–M/02 Obchodní akademie

Obor poskytuje kvalitní odborné vzdělání, rozšiřuje a prohlubuje vzdělání všeobecné. Těžiště spočívá v předmětech ekonomika, účetnictví, informační technologie a její aplikace, obchodní korespondence, právo a dva světové jazyky.

Absolvent je schopen vykonávat činnosti ekonomického charakteru ve všech typech organizací i ve státní správě. Široký základ vzdělání mu umožňuje uplatnit se ve všech formách podnikání v tuzemsku i ve styku se zahraničím. Po úspěšném absolvování školy může pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve srovnání s absolventy ekonomických oborů jiných škol je nízká míra nezaměstnanosti absolventů. Téměř 85 % absolventů úspěšně pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

78–42–M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia.

Jeho hlavním cílem je důkladná příprava pro vysokoškolské studium ekonomických, právních i jiných směrů a usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách.

Absolvent  bude mít po složení maturitní zkoušky  široké všeobecné vzdělání (znalost dvou cizích jazyků, dovednosti z informatiky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie, poznání historie, přehled v oblasti geografie) a odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.

Na rozdíl od učebního plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie) i společenskovědních předmětů (psychologie, společenská kultura, dějepis, zeměpis). Do studia odborných předmětů je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, informatika. Učivo obsahuje i složku výběrových předmětů pro širší vzdělávací nabídku.

Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni. O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (5 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Co dalšího nabízíme:

  • státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
  • odborné stáže v zahraničí – Německo, Řecko, Irsko
  • certifikát ECDL
  • mezinárodní projekty
  • exkurze, zájezdy, adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz

Na co jsme hrdí:

  • výborné znalosti a uplatnění našich absolventů
  • špičkové vybavení informačními technologiemi
  • vynikající spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
  • možnost dvoutýdenní odborné praxe v Německu,  Řecku, Irsku (program Erasmus+)

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 fotografie

Škola nemá službu aktivní

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Na Příkopech 104, PříbramVýznam výběru správné školy pro vaše dítě

Výběr mateřské školy, základní školy a střední školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které rodiče musí učinit. Instituce jako je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 tvoří základní kameny vzdělání a hrají klíčovou roli v utváření budoucnosti dítěte. Dítě zde stráví významnou část svého raného života, a proto je nesmírně důležité dbát na to, aby byla vybrána taková škola, která mu poskytne nejen kvalitní vzdělání, ale také bezpečné a podporující prostředí.

Mateřská škola: První krok do světa vzdělávání

Mateřská škola je první institucí, kde se dítě setkává se strukturovaným vzděláváním. Tato fáze je klíčová pro rozvoj sociálních dovedností, sebevědomí a základních akademických schopností. Důležité je, aby dítě chodilo do školy s radostí a nadšením. Vybírejte školu, která nabízí laskavé a podpůrné prostředí, kde se dítě může cítit bezpečně a šťastně.

Základní škola: Budování pevných základů

V základní škole dítě získává základní znalosti a dovednosti, které budou tvořit základ pro jeho další vzdělávací cestu. Je důležité, aby dítě bylo na škole spokojené a cítilo se tam dobře. Kvalitní učitelský sbor, moderní vybavení a pestrá nabídka mimoškolních aktivit mohou výrazně přispět k pozitivnímu zážitku ze školní docházky. Dbát na to, aby dítě nebylo vystaveno nadměrnému stresu, je klíčové pro jeho duševní pohodu a celkový rozvoj.

Střední škola: Výběr správného oboru

Po ukončení základní školy je čas na výběr střední školy a oboru, který bude dítě studovat. Tento výběr by měl být založen nejen na akademických výsledcích, ale také na zájmech a vášních dítěte. Studium oboru, který dítě baví, může být motivující a inspirující, což povede k lepším výsledkům a spokojenosti. Důležité je, aby dítě nebylo vystaveno nadměrnému stresu a cítilo se ve škole dobře.

Zaměření na duševní zdraví

V průběhu celého vzdělávacího procesu je nezbytné dbát na duševní zdraví dítěte. Dítě by nemělo navštěvovat školu, která by pro něj byla zdrojem nadměrného stresu nebo kde by se cítilo nešťastně. Podpora ze strany rodičů, učitelů a spolužáků může výrazně ovlivnit jeho školní zážitky a celkovou pohodu.

Šťastné školní roky

Doufáme, že jsme vám pomohli s výběrem té správné školy pro vaše dítě a přejeme mu, aby mělo ve vzdělání plno zdaru a užitých let. Věříme, že Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 by mohla být tou školou, na kterou bude vaše dítě v dobrém vzpomínat. Je důležité věnovat čas a energii do výběru správné školy, protože správná volba může zásadně ovlivnit budoucnost vašeho dítěte.

Nejsou tyto informace aktuální? Prosíme, dejte nám o tom vědět. Děkujeme

Přihlášení pro školy:

E-mail je nutné vyplnit správně
Zadejte heslo