Střední škola stavební Třebíč

Seznam českých škol

Střední škola stavební Třebíč fotografie

Střední škola stavební Třebíč

  424x zobrazeno   Školní jídelna

Střední škola stavební Třebíč se nachází na adrese Kubišova 1214/9, Třebíč.

Střední škola stavební Třebíč přináší každý den něco nového a inspirativního, což je důležité na cestě k vzdělání a osobnímu rozvoji. Pro více informací můžete kontaktovat tuto školu na telefonním čísle 568 606 411 nebo přes e-mailovou adresu info@spsstrebic.cz. Rovněž je možné navštívit školu na dni otevřených dveří, který je prováděn každoročně.

Informace o škole

IČO:60418451
Ulice a č.p.:Kubišova 1214/9
Město:Třebíč
PSČ:67401
Kraj:Kraj Vysočina

Kontaktní informace

Ředitel:Ing. Jiří Kurka
Dat.schránka:bzrtrbp
Telefon:568 606 411
E-mail:info@spsstrebic.cz
Web:http://www.stavtr.cz

Popis školy

Střední škola stavební Třebíč = úspěšná cesta na trh práce!

Střední škola stavební Třebíč nabízí celou řadu tradičních učňovských oborů (viz přehled). V moderních dílnách, které se nacházejí v areálu školy na Hrotovické, se žáci pod odborným vedením mistrů připravují na svoje budoucí povolání. Kontakt s reálným pracovním prostředím zajišťují tzv. produktivní práce učňů na zakázkách pro naše partnerské firmy a širokou veřejnost a dlouhodobé odborné praxe u firem.

Obrovskou výhodou školy je maximální prostupnost jednotlivých typů vzdělání. Absolventi učňovských oborů si mohou ve zkráceném režimu doplnit další učební obor. Mohou však pokračovat i v nástavbovém studiu. Právě pestrou nabídkou oborů nástavbového studia (viz přehled) jsme ojedinělí v širokém okolí.

Žáci mají díky dlouholeté tradici projektu ERASMUS+ možnost vycestovat do zahraničí a získat potřebné pracovní zkušenosti. Od letošního školního roku pak mají jedinečnou příležitost díky projektu ERASMUS PRO absolvovat šestnáctitýdenní praxi v partnerských organizacích v Německu.

Mezi maturitními obory je velký zájem o Architekturu a design interiérů. Moderní učebna architektury a odborník z praxe zajišťují její vysokou odbornost a atraktivitu. Absolventi oboru Technická zařízení a energetická náročnost budov patří mezi nejvyhledávanější na trhu práce. Obor Pozemní stavitelství patří mezi tradiční úspěšné obory.

O kvalitě vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost maturantů, a to i nástavbového studia – v celostátním měřítku výjimečná, ve státní maturitní zkoušce.  Jak se ukazuje, matematika, cizí jazyk ani čeština nejsou pro naše studenty překážkou při ukončování studia.

Absolventi všech maturitních oborů mají celou řadu možností. Pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokračovat na naší škole a ve zkráceném režimu si doplnit vzdělání o některý učební obor. Odejít do praxe a uplatnit se v některé z firem.

A co tedy především nabízíme? Příjemné prostředí, profesionalitu učitelů i mistrů odborného výcviku, již během studia účast v reálném pracovním světě, vysokou vzájemnou prostupnost všech nabízených oborů a variabilitu vzdělávání. Za zmínku stojí i celá řada mimoškolních aktivit – školní kapela, pěvecký sbor, výtvarný kroužek, sportovní aktivity a mnohé další.  

Přehled oborů:

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Po prvním společném ročníku si žáci volí zaměření a případně i obor.

36-47-M/01 Stavebnictví

  • zaměření 1: Pozemní stavitelství
  • zaměření 2 : Architektura a design interiérů

36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-52-H/01 Instalatér

36-67-H/01 Zedník

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

NÁSTAVBOVÉ OBORY

36-44-L/51 Stavební provoz (pro obory Zedník, Instalatér, Tesař, Montér suchých staveb)

33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba (pro obor Truhlář)

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (pro obor Elektrikář silnoproud)

36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav (pro obor Instalatér, Mechanik plynových zařízení a tepelných soustav a Mechanik opravář)

Více na:

www.stavtr.cz

Tel. 568 606 411

Střední škola stavební Třebíč fotografie

Škola nemá službu aktivní

Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9, TřebíčVýznam výběru správné školy pro vaše dítě

Výběr mateřské školy, základní školy a střední školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které rodiče musí učinit. Instituce jako je Střední škola stavební Třebíč tvoří základní kameny vzdělání a hrají klíčovou roli v utváření budoucnosti dítěte. Dítě zde stráví významnou část svého raného života, a proto je nesmírně důležité dbát na to, aby byla vybrána taková škola, která mu poskytne nejen kvalitní vzdělání, ale také bezpečné a podporující prostředí.

Mateřská škola: První krok do světa vzdělávání

Mateřská škola je první institucí, kde se dítě setkává se strukturovaným vzděláváním. Tato fáze je klíčová pro rozvoj sociálních dovedností, sebevědomí a základních akademických schopností. Důležité je, aby dítě chodilo do školy s radostí a nadšením. Vybírejte školu, která nabízí laskavé a podpůrné prostředí, kde se dítě může cítit bezpečně a šťastně.

Základní škola: Budování pevných základů

V základní škole dítě získává základní znalosti a dovednosti, které budou tvořit základ pro jeho další vzdělávací cestu. Je důležité, aby dítě bylo na škole spokojené a cítilo se tam dobře. Kvalitní učitelský sbor, moderní vybavení a pestrá nabídka mimoškolních aktivit mohou výrazně přispět k pozitivnímu zážitku ze školní docházky. Dbát na to, aby dítě nebylo vystaveno nadměrnému stresu, je klíčové pro jeho duševní pohodu a celkový rozvoj.

Střední škola: Výběr správného oboru

Po ukončení základní školy je čas na výběr střední školy a oboru, který bude dítě studovat. Tento výběr by měl být založen nejen na akademických výsledcích, ale také na zájmech a vášních dítěte. Studium oboru, který dítě baví, může být motivující a inspirující, což povede k lepším výsledkům a spokojenosti. Důležité je, aby dítě nebylo vystaveno nadměrnému stresu a cítilo se ve škole dobře.

Zaměření na duševní zdraví

V průběhu celého vzdělávacího procesu je nezbytné dbát na duševní zdraví dítěte. Dítě by nemělo navštěvovat školu, která by pro něj byla zdrojem nadměrného stresu nebo kde by se cítilo nešťastně. Podpora ze strany rodičů, učitelů a spolužáků může výrazně ovlivnit jeho školní zážitky a celkovou pohodu.

Šťastné školní roky

Doufáme, že jsme vám pomohli s výběrem té správné školy pro vaše dítě a přejeme mu, aby mělo ve vzdělání plno zdaru a užitých let. Věříme, že Střední škola stavební Třebíč by mohla být tou školou, na kterou bude vaše dítě v dobrém vzpomínat. Je důležité věnovat čas a energii do výběru správné školy, protože správná volba může zásadně ovlivnit budoucnost vašeho dítěte.

Nejsou tyto informace aktuální? Prosíme, dejte nám o tom vědět. Děkujeme

Přihlášení pro školy:

E-mail je nutné vyplnit správně
Zadejte heslo