Seznam škol ze všech krajů v České republice.

Nejlepší a nejnavštěvovanější vyhledávač českých škol.

Komunitní základní škola Starhill, z.s.

  1x zobrazeno   Školní družina

Informace o škole

IČO:07108605
Ulice a č.p.:Komenského 37008/42
Město:České Budějovice
PSČ:37008
Kraj:Jihočeský kraj

Kontaktní informace

Ředitel:Mgr. Vojtěch Krninský
Dat.schránka:jm8yak
Telefon:728426454
E-mail:info@skolastarhill.cz
Web:http://www.skolastarhill.cz/

Popis školy

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
Věkové míchání.
Přirozené učení a autonomie učení.
Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
Spolupráce a vzájemná pomoc.

Komunitní základní škola Starhill, z.s. je soukromá základní škola, která podala v září 2020 žádost o zápis do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Posláním školy je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Hodnoty školy

Východiskem pro hodnoty Komunitní základní školy Starhill je přesvědčení, že „svět je příznivý“ (důvěřujeme světu, že má smysl). Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěra, jak ji chápeme, nutně ústí ve svobodu a v sebeřízení. Důvěra, že já i ostatní „jsou v pořádku“. Z toho vyplývá dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a schopnosti efektivní týmové spolupráce a vedle svobody, odpovědnosti a vzájemného respektu je i výchozí hodnotou školy.

Praxe školy vychází mimo jiné z následujících předpokladů a strategií:

Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.
Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci (pokud mi něco dává smysl, budu dělat i věci, které mne nebaví) a nejlépe probíhá v situacích reálného života.
Vnitřní motivace je vlastní všem lidem; pokud byla narušena vlivy vnější motivace (tresty, odměny, pochvaly a jiné formy manipulace), může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Proto potřebujeme trpělivost.
Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení.
Nikoho nemohu nic naučit (na základě své jednostranné vůle), může se to naučit jedině sám a já mu v tom mohu pomoci.
Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.
Děti ve školním věku jsou kompetentní a podle svých dispozic se mohou podílet na rozhodování o chodu školy demokratickou cestou.
Při poskytování vzdělávání je vhodné kombinovat principy osobního růstu a kolektivní inteligence, ve které je schopnost dojít k řešení s využitím inteligenčního potenciálu sítě důležitější než individuální kompetence.
Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.
Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci (pokud mi něco dává smysl, budu dělat i věci, které mne nebaví) a nejlépe probíhá v situacích reálného života.
Vnitřní motivace je vlastní všem lidem; pokud byla narušena vlivy vnější motivace (tresty, odměny, pochvaly a jiné formy manipulace), může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Proto potřebujeme trpělivost.
Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení.
Nikoho nemohu nic naučit (na základě své jednostranné vůle), může se to naučit jedině sám a já mu v tom mohu pomoci.
Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.
Děti ve školním věku jsou kompetentní a podle svých dispozic se mohou podílet na rozhodování o chodu školy demokratickou cestou.
Při poskytování vzdělávání je vhodné kombinovat principy osobního růstu a kolektivní inteligence, ve které je schopnost dojít k řešení s využitím inteligenčního potenciálu sítě důležitější než individuální kompetence.

Náš přístup k poskytování vzdělávání vychází také z následujících trendů ve společnosti a na trhu práce:

Od přizpůsobení se a pasivity k vlastní iniciativě, objevování toho, kdo jsem, jaké jsou mé talenty a co pro mne znamená šťastný a smysluplný život.
Od závislosti na autoritě k autonomii a přijetí osobní odpovědnosti a iniciativy.
Od donucování, manipulace a dalších nástrojů vnější motivace k vnitřní motivaci, smysluplnosti a sebeřízení.
Od nedůvěry a boje k otevřené komunikaci a spolupráci založené na důvěře.
Od maximalizace výkonu za každou cenu k důležitosti sociálních dovedností a kvalitních vztahů.
Od práce jako nepříjemné povinnosti k práci jako radosti a součásti vnitřního štěstí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí Asociace svobodných demokratických škol.

Fotografie školy

Škola žádné fotografie nenahrála

Mapa

Nejsou tyto informace aktuální? Prosíme, dejte nám o tom vědět. Děkujeme